Wat is compassie?

Compassie of mededogen kan gedefinieerd worden als het vermogen ons betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel van onszelf als van anderen. Het gaat samen met de wens​ om deze pijn en dit lijden te verlichten en de bereidheid om daar verantwoordelijkheid​ voor te nemen.

Wat is zelfcompassie?

Simpel gezegd: lief zijn voor jezelf. Goed voor jezelf zorgen. Dit is niet hetzelfde als maar het op een zuipen zetten als je een zware week hebt gehad. Dat heeft niets met goed voor jezelf te maken en juist alles met vluchtgedrag. Nee, zelfcompassie houdt in dat je eerst gaat onderzoeken hoe het nu met je is, welke emoties en gedachten er zijn. En dan, pas vanuit kalmte neem je een bewuste keuze wat nu het beste voor je is. Dit onderzoeken en open staan voor emoties is niet makkelijk. We hebben vaak patronen aangeleerd in ons leven om om te gaan met moeilijke emoties. Sommige lachen moeilijke emoties weg, anderen gaan veel eten of drinken. De een wil niet alleen zijn, de ander trekt zich juist terug. Soms zijn die aangeleerde patronen ondersteunend, maar vaak ook niet. Omdat je ze niet bewust in zet, maar automatisch, vanuit een automatisch patroon wat in gang gezet wordt zodra je stress ervaart. 


Wat levert zelfcompassie op? 

  • een verzachtende invloed op de impact van negatieve gebeurtenissen;​
  • meer persoonlijk initiatief, een grotere vaardigheid om met moeilijkheden om te​ gaan en het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen acties (ook wanneer die​ ongunstig uitpakken);​
  • minder angst om fouten te maken en minder angst voor afwijzing;​
  • meer zelfrespect, sympathie en begrip voor eigen tekortkomingen;​
  • een betere zelfzorg en een gezonder eetgedrag;​
  • meer emotionele intelligentie en een effectievere emotieregulatie, door emoties​ met vriendelijkheid in plaats van met vijandigheid te benaderen;​
  • meer positieve emoties, wijsheid, levensgeluk en optimisme;​
  • meer sociale verbondenheid;​ 
  • gezonder functioneren van onze hersenen en neurobiologische systemen.

 Hoe ziet de cursus eruit? 

8 lessen van 2 uur waarin we gaan mediteren, maar ook ons voorstellingsvermogen gaan inzetten. Je krijgt een werkboek  en toegang tot de geleide meditaties zodat je thuis kan oefenen.

Thema’s die aan de orde komen: hoe het voorstellingsvermogen voor en tegen ons kan werken; de veilige plek; de compassievolle metgezel; compassievol omgaan met weerstand, verlangen, schuld, schaamte, lastige patronen en de innerlijke pestkop; compassie belichamen en een innerlijke helper voeden; het goede binnenlaten en ruimte maken voor geluk; vergeving van onszelf en anderen; de vier levensvrienden: vriendelijkheid, medevreugde, mededogen en gelijkmoedigheid.